L’equip

L’equip d’ED Enginyeria està composat per un grup de persones professionals formades en els camps de l’enginyeria, la informàtica i l’arquitectura.
Els i les professionals d’ED Enginyeria treballem amb rigor i autoexigència per garantir les solucions més adequades per a cada client i generar relacions sòlides de compromís i confiança basades en el tracte proper i els resultats obtinguts.

Com treballem

Desenvolupem els projectes des de la seva concepció fins al lliurament final, abastant tot el procés constructiu a través d’unitats funcionals especialitzades en cada àrea de treball, amb el suport transversal de la gerència, la gestió d’operacions i l’àrea de finances, per tal de garantir els resultats òptims de qualitat i eficiència.
Disposem d’un sistema de gestió interna molt desenvolupat amb els recursos necessaris per a cada projecte que ens capacita per a oferir les millors solucions als propòsits dels nostres clients.
Ens abanderem amb el lema “el nostre client, el nostre aliat” perquè treballem de manera molt estreta i propera cada projecte. Estudiem i comprenem l’índole de les necessitats de la nostra clientela a través de l’elaboració d’anàlisis amb el màxim nivell d’especificitat.
Apostem per l’aprenentatge permanent i la innovació per donar resposta a un mercat en constant evolució que ens exigeix millora continua, recerca i anticipació.
Basem la cultura interna de la nostra organització en els valors pels quals ens regim: confiança, seguretat, responsabilitat i compromís.

La història

ED Enginyeria neix el 1.999 amb la voluntat de prestar serveis d’enginyeria en el desenvolupament de projectes d’edificació i obra civil durant tot el cicle de vida dels projectes.
Degut al creixement progressiu de l’organització, la direcció d’ED Enginyeria decideix estructurar l’empresa en dos departaments funcionals, enginyeria de l’edificació i enginyeria industrial, cadascun liderat per una persona responsable amb la missió d’obtenir els objectius d’eficiència i qualitat establerts.
Els anys següents s’inicia un període d’expansió nacional i internacional que fa d’ED Enginyeria una empresa consolidada en el nostre àmbit d’activitat.
La visió que ens aporta la presència en el mercat internacional ens empeny a crear una nova unitat funcional per tal d’adaptar-nos a la demanda global d’un mercat en evolució constant. Aquest nou departament s’especialitza en l’àmbit de l’enginyeria civil a fi d’oferir als nostres clients (administració pública i empresa provada) un servei integral en l’àmbit de l’enginyeria.

Compromesos
amb el planeta

Alineats amb el plantejament estratègic que ens marquen els nostres valors, es posa en marxa el departament d’I+D+i amb l’objectiu de desenvolupar projectes d’investigació en diferents àmbits d l’enginyeria.
Amb aquesta decisió es vol fomentar la cultura de la innovació amb l’horitzó de millorar en eficiència i contribuir a construir un mon més sostenible.