Empresa

ED Enginyeria és una empresa que presta serveis d’enginyeria, especialitzada en consultoria i desenvolupament de projectes públics i privats
en l’àmbit de l’edificació i l’obra civil i industrial.
La nostra activitat s’ubica principalment en el sector terciari i industrial amb projectes d’edificació d’edificis industrials, edificis educatius, comissaries, centres d’atenció primària, centres comercials, entre altres; i projectes d’urbanisme, plans parcials, modificacions de plans generals i actualitzacions
de continguts en matèria de marc normatiu, competencial i de planejament.
Aquesta experiència i l’expertesa dels i les professionals d’ED Enginyeria ens dota de la capacitat per abordar qualsevol tipus de projecte.
Treballem aplicant criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, i ho apliquem en tots els nostres projectes des del moment de la concepció.
La trajectòria d’ED Enginyeria des del 1.999 i la nostra presència a nivell internacional des del 2006 ens aporta la garantia de l’experiència i ens consolida en el nostre sector d’activitat.

Els nostres valors

ED Enginyeria és una empresa compromesa amb els seus grups d’interès i el medi ambient i vetlla per alinear tota l’operativa interna amb els valors que regeixen l’organització.

Confiança

Treballem per generar entorns sòlids de
confiança des del rigor i la professionalitat
en tots els àmbits de la nostra activitat.

Seguretat

Posem tots els recursos i mecanismes
necessaris per garantir la màxima seguretat
de les persones implicades en la nostra activitat.

Responsabilitat

Ens interpel·la l’impacte que genera tota
activitat industrial. En som conscients i actuem
en conseqüència de manera proactiva.

Compromís

Amb les persones i amb l’entorn
per tal de contribuir a fer un món
més sostenible.